Vitajte na webovej stránke Prešovskej detskej univerzity

 

Organizačné zmeny – pozorne čítajte všetky informácie!

 

11. ročník  PDU 

9. – 13. júl 2018

 

„Homo ludens“

 

Viete, čo znamená „homo ludens“? Prečo sa nielen deti, ale aj dospelí radi hrajú? Chcete vedieť, akú úlohu má hra pri vedeckých objavoch, pri tvorbe umeleckých diel, ale aj v bežnom živote? Chcete zažiť hru na vedcov, umelcov, športovcov, filozofov...?

 

            Prihláste sa na 11. ročník Prešovskej detskej univerzity, letného prázdninového „štúdia“ pre zvedavé deti vo veku 7 – 15 rokov (žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl, resp. zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií). Otvárame dva študijné stupne:

“bakalárček” (pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ)

“magisterček” (pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, 

resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií)

 

            Podmienkou na prijatie je chuť dozvedieť sa viac o tajomstvách spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, ako aj o univerzitnom spôsobe vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove. „Vyučovanie“ potrvá od pondelka do piatku, každý deň od 8:00 do 16:00 h.

Počnúc 11. ročníkom je prihlasovanie možné iba formou elektronickej prihlášky. Študijný poplatok za jedno dieťa je 79,- €. Prihlásiť sa môžete od 1. marca do 31.mája 2018.                       

Prihláška na stupeň bakalárček –odkaz na elektronickú prihlášku

Prihláška na stupeň magisterček – z kapacitných dôvodov ďalšie prihlášky neprijímame

 

Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti