Vitajte na webovej stránke Prešovskej detskej univerzity

 

10. ročník  PDU  10. – 14. júl 2017

PDU  RETRO

 

Chcete zažiť to najlepšie, čo PDU doteraz ponúkla? Oslávte s nami 10. ročník PDU. RETROspektívne sa obzrieme do predošlých ročníkov a nanovo si budete môcť vychutnať tie najlepšie prednášky, seminárie, tvorivé dielne, exkurzie...

Poďte s nami na:

 „VýLET do poznania“, „Premeny umenia“, „Poklady prírody“, „In medias res“ , „Vykopávky“, „V zdravom tele dobrod(r)uh“, „Kolobeh, obeh, beh“...

***

S poľutovaním (ale aj s radosťou) oznamujeme, že počet prihlásených záujemcov naplnil kapacitu 10. ročníka Prešovskej detskej univerzity.

Na magisterčekovskom stupni sú však ešte voľné náhradnícke miesta.

***

     10. ročník Prešovskej detskej univerzity, letného prázdninového „štúdia“ je určený pre zvedavé deti vo veku 7 – 15 rokov (žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl, resp. zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií). Otvárame dva študijné stupne:

 

“bakalárček” (pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ)

“magisterček” (pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, 

resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií)

 

     Podmienkou na prijatie je chuť dozvedieť sa viac o tajomstvách spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, ako aj o univerzitnom spôsobe vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove.

 

     „Vyučovanie“ potrvá od pondelka do piatku, každý deň od 8:00 do 16:00 h.

     Prihlášky prijímame od 1. marca 2017.