KONTAKT

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
Kabinet výskumu detskej reči a kultúry PF
Ul.17. novembra č.15
081 16 Prešov

telefón: 051 / 7470 560

garantka projektu: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

kontaktná osoba: Mgr. Adela Mitrová, PhD.,  adela.mitrova@unipo.sk

Jana Chlupová,  telefón: 051 / 7470 530

Mgr. Petra Harčaríková, PhD.,   PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD.

Nájdete nás aj na facebooku:

https://www.facebook.com/Pre%C5%A1ovsk%C3%A1-detsk%C3%A1-univerzita-814765045319924/?fref=ts  – otvorte v novom okne