Prihlášky prijímame od 1. marca do 31. mája 2018 (alebo do zaplnenia kapacity).    Prihlasovanie prebieha výlučne elektronicky. Po vyplnení elektronickej prihlášky dostanete automatickú odpoveď o prijatí (v prípade zaplnenia kapacity o neprijatí) na PDU. Študijný poplatok 79,- € uhrádzajte iba po odpovedi o prijatí na PDU (vyhnete sa tak - v prípade, že by sa dieťa už nevošlo do zoznamu prijatých – zdĺhavému návratu zaplatenej sumy).

            Z kapacitných dôvodov môže mať 11. ročník PDU maximálne  195 absolventov študijného stupňa „bakalárček“105 absolventov stupňa „magisterček“. Príjmeme prvých 300 uchádzačov.

Prihláška na stupeň bakalárček – odkaz na elektronickú prihlášku

Prihláška na stupeň magisterček – z kapacitných dôvodov ďalšie prihlášky neprijímame

Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti

Najneskôr do 31.05.2018  je nevyhnutné uhradiť študijný poplatok  79,- €   (platba je možná iba bankovým prevodom) a zároveň doniesť na zápis alebo poslať potvrdenie o zaplatení poplatku.

Bankový účet:

Štátna pokladnica

číslo účtu -  SK15 8180 0000 0070 0006 6503

variabilný symbol – 1710

do textu uviesť – meno dieťaťa

V prípade neuhradenia poplatku do 31. 05. 2018 bude dieťa vyradené zo zoznamu prijatých a na jeho miesto postúpi náhradník. Ak by sa Vaše dieťa nemohlo  PDU zúčastniť, prosíme Vás, aby ste o tom informovali organizátorov bakalárčekovského alebo magisterčekovského stupňa (kontakty na webstránke).

V deň zápisu prosíme podpísať (inak sa dieťa nemôže PDU zúčastniť):

-        Nami vytlačenú prihlášku, ktorú ste vyplnili elektronicky (bude pripravená na zápise).

-        Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) bezinfekčnosti (nájdete ho na webstránke PDU a bude k dispozícii aj na zápise).

„Študijný“ poplatok slúži na zabezpečenie obedov, tričiek, pitného režimu, študijných materiálov (na prednášky a tvorivé dielne), príp. cestovného a vstupov (do múzeí a pod.).

Týždeň pred začatím PDU zverejníme na našej webstránke zoznam študentov 11. ročníka (ktorí  zodpovedajú vekovej kategórii a uhradili „študijný“ poplatok).

 

Upozornenie:

-        deťom nezabezpečujeme ubytovanie;

-        ak máte záujem, aby Vaše deti, kamaráti, boli spolu v študijnej skupinke, uveďte to v prihláške. Presuny detí zo skupiniek po zverejnení zoznamov ani na zápise už nie sú možné z organizačných dôvodov.