Program

     Aj počas 10. ročníka PDU budú deti študovať v dvoch študijných stupňoch: „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií). Svoj päťdňový študijný pobyt na univerzite začnú študenti spoločne slávnostnou imatrikuláciou, pričom im budú odovzdané šiltovky, tričká s logom univerzity a špeciálne indexy PDU, do ktorých si zapíšu ponúknutý študijný program pre „bakalárčekov“ alebo „magisterčekov“, rovnomerne rozvrhnutý na každý deň od 8:00 do 16:00 h. (deťom zabezpečíme obed v Študentskom domove PU, pitný režim a celodenný dozor). Po 16.00 h. denný program končí a pokračuje až nasledujúce ráno, deťom nezabezpečujeme ubytovanie.

     Mottom jubilejného ročníka je „PDU RETRO“. Tento rok ponúkneme malým študentom bohatý študijný program, pozostávajúci z tých najlepších prednášok, seminárov a tvorivých dielní, ktoré vyberieme z predošlých ročníkov PDU.

     Štandardne zaradené spoločenskovedne a prírodovedne orientované prednášky zamerané na poznávanie špecifík a osobitostí Prešova a jeho okolia (z oblasti histórie, architektúry a výtvarného umenia, ľudových tradícií a prírodných špecifík Šariša, literatúry, multikultúrnosti regiónu a pod.) budú viesť renomovaní vysokoškolskí pedagógovia, ako aj známe osobnosti z vedy, kultúry a médií, ktoré pochádzajú z Prešova a šarišského regiónu.

     Špecifikom študijného programu PDU je aj to, že na prednášky nadväzujú semináre - tvorivé dielne (lektormi budú okrem vysokoškolských učiteľov aj vynálezcovia, ľudoví remeselníci, umelci, mediálne osobnosti a pod.). Prednášky malí vysokoškoláci absolvujú spoločne, pracovné dielne prebehnú v študijných skupinách, ktoré organizačne zabezpečia študenti Pedagogickej fakulty PU. Na záver svojho pobytu deti vypracujú absolventskú prácu a na slávnostnej promócii im rektor PU, prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., odovzdá diplom a udelí titul „bakalárček“, resp. „magisterček“.

     Prezentácia obsahu a výsledkov 10. ročníka PDU, zoznam absolventov a fotogalériu zverejníme na facebooku a na webovej stránke, ktorú budú spoluvytvárať deti svojimi dielkami, ako  produktmi tvorivých dielní (absolventské práce, výtvarné práce, reportáže, videá a pod.).

 

Študijný program BAKALÁRČEK   2017

Študijný program MAGISTERČEK  2017

 

Študijné skupiny BAKALÁRČEKOV  2017

Študijné skupiny MAGISTERČEKOV 2017